IMGD - Arbetsgrupper/Idrottsgrupper/GDQ

IMGD kan appliceras på såväl arbetsgrupper som idrottsgrupper. Arbetar du aktivt utifrån IMGD och har kunskap och insikt om denna så kommer den grupp du leder garanterat bli mer högpresterande. Det finns vissa skillnader mellan arbets -och idrottsgrupper, men IMGD är lika relevant för bägge.

De flesta som arbetat som ledare vet att när man tar över en ny grupp är det oftast till en början trevlig stämning och de flesta gör som man önskar. Men allteftersom tiden går börjar medlemmar ifrågasätta såväl dig, som varandra och konflikter börjar göra sig gällande. Har man då en medvetenhet som ledare och kunskap om IMGD så har man förståelse för detta och redskap för hur man skall kunna komma vidare och utveckla gruppen. 

Har dessutom medlemmarna i gruppen insikt och kunskap om IMGD, samt hur grupper utvecklas ökar sannolikheten än mer för att skapa ett högpresterande team.

Föredrag och utbildning i IMGD erbjuds med tre olika fokus:

1. IMGD med fokus för både ledare och medlemmar.

2. IMGD med fokus på ledarens roll och hur denna bör agera i de olika stadierna.

3. IMGD med fokus på medlemmarna i gruppen.  
                
"Exempel Arbetsgrupp"                                                    "Exempel Idrottsgrupp"                                                                           

Klicka på bilderna för att ta del av exempel på uppdrag jag haft tidigare.

4. Möjlighet att göra en "Diagnos av gruppen", GDQ kan också erbjudas:

GDQ – Vad är GDQ (Group Development Questionnaire) 

GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av forskaren Susan A. Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. GDQ är utformat för att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt.

Hur lång tid tar det?
Det tar ca. en 1/2  timma  för gruppen att fylla i enkäten. Feedback på resultaten ges under våra utbildningsdagar. I utbildningen ingår arbete med gruppens dynamik och formulering av en handlingsplan för fortsatt arbete.

Vad ger det?
GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper, och visar vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet och bedömer inte individer. Fokus är på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet.
Grupper har fyra utvecklingsstadier, menar Susan A. Wheelan när hon presenterar GDQ. Målet med grupputveckling är att få gruppen att arbeta med de frågor som behöver klaras av för att nå det fjärde utvecklingsstadiet. Team i vinstdrivande företag som befinner sig i de senare utvecklingsfaserna får högre skattning på kundservice, genomför sitt arbete snabbare och skapar mer intäkter till företaget än grupper i de tidigare utvecklingsstadierna. Det handlar alltså om rent affärsmässiga fördelar, förutom ett bättre samarbete och arbetsklimat.För mer information eller offert kontakta:
Pierre Krantz
Mobil: 0736 - 22 17 95
Mail: info@pierrekrantz.se